Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dla gospodarstw rolnych

* 1. 1. Powierzchnia gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Pana/Panią wynosi.
1-10 ha 11-30 ha 31-50 ha
51-100 ha 101-300 ha 301 ha i więcej
* 2. Jaki jest profil działalności gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Pana/Panią.
produkcja roślinna
produkcja zwierzęca
produkcja roślinna i zwierzęca
* 3. ilu lat prowadzi Pan/Pani gospodarstwo rolne.
1-5
6-10
11-15
16-20
21 i więcej
* 4. Wiek ankietowanego.
18-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
powyżej 55 lat
* 5. Posiadane wykształcenie ogólne.
wyższe
policealne
średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
podstawowe,gimnazjalne
zasadnicze zawodowe
* 6. Posiadane wykształcenie rolnicze.
brak wykształcenia rolniczego
kurs rolniczy
policealne rolnicze
zasadnicze zawodowe rolnicze
średnie zawodowe rolnicze
wyższe rolnicze
* 7. Czy Pana/Pani gospodarstwo rolne korzysta z usług transportowych?
tak
nie
* 8. Z ilu firm transportowych oferujących usługi transportowe korzysta Pan/Pani.
1
2
3-4
5 i więcej
* 9. Od ilu lat korzysta Pan/Pani z usług transportowych?
1-2 lat
3-4 lat
5-6 lat
7 i więcej
* 10. Jak często korzysta Pan/Pani z usług transportowych w prowadzonym gospodarstwie?
raz w roku
2-3 razy w roku
4-5 razy w roku
powyżej 6 razy w roku
* 11. Z jakich usług transportowych korzysta Pan/Pani najczęściej?
(proszę wybrać wszystkie, z których się korzysta)
dostawa nawozów
dostawa pasz
przewóz maszyn
przewóz zwierząt
dostawa wapna
dostawa materiału siewnego
przewóz płodów rolnych
przewóz mleka
dostawa paliwa
* 12. Jak ocenia Pan/Pani usługi transportowe świadczone przez najczęściej wybieraną przez Państwa firmę transportową?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
niedostatecznie
* 13. Jakie czynniki sprawiają, że nie korzysta Pan/Pani z usług transportowych?
(Proszę o wybór maksymalnie 3 czynników)
zbyt wysokie koszty usług transportowych
brak firm oferujących usługi transportowe w najbliższej okolicy
brak zaufania do firm transportowych
brak rzetelnych informacji odnośnie firm transportowych
brak środków finansowych
* 14. Jakie czynniki wpływają na to, że korzysta Pan/Pani z usług transportowych?
(Proszę o wybór maksymalnie 3 czynników)
profesjonalna obsługa
szybkość dostaw
terminowość dostaw
niewysokie koszty
recenzje znajomych
pełen zasób informacji o firmach transportowych
* 15. Z jakich źródeł informacji dowiaduje się Pan/Pani o oferowanych przez firmy usługach transportowych?
(Proszę o wybór maksymalnie 3 źródeł)
prasa
znajomi
telewizja
internet
radio
* 16. Czy zamierza Pan/Pani w najbliższym czasie zwiększyć częstotliwość korzystania z usług transportowych?
tak
nie
17. Czy według Pana/Pani na terenie województwa podlaskiego jest wystarczająca ilość firm transportowych oferujących usługi transportowe w sektorze rolnictwa.
tak
nie
18. Czy korzysta Pan/Pani z ofert usług transportowych firm, położonych poza granicami województwa podlaskiego?
tak
nie
19. Proszę wskazać ze znalezieniem jakich usług transportowych ma problem Pan/Pani w momencie zaistnienia potrzeby wykonania takiej usługi.
(odpowiedź nieobowiązkowa)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .